it contracting

IT Contracting to czasowa usługa pozwalająca realizować konkretne projekty IT. Na potrzeby naszych Klientów kompletujemy wykwalifikowane zespoły Specjalistów przygotowane do realizacji najbardziej złożonych i zaawansowanych przedsięwzięć z obszaru IT w wybranych technologiach.

W ramach usługi wspieramy naszych Klientów w efektywnej realizacji zaplanowanych projektów IT w wyznaczonym przez nich czasie, bez konieczności zmiany struktury organizacji czy rekrutacji nowych pracowników. Dzięki oddelegowanym przez Relyon specjalistycznym zespołom, nasi Klienci otrzymują dostęp do najlepszych Ekspertów.
Usługa IT Contracting świadczona przez Relyon to rozwiązanie biznesowe, które optymalizuje koszty i czas realizacji projektu po stronie Klienta, pozwalając szybko i skutecznie wdrażać nowe rozwiązania.
Zapewniamy elastyczną współpracę, dzięki której nasi Klienci z sukcesem powiększają czasowo swoje zespoły Specjalistów IT, bez konieczności zwiększania ilości stałych wakatów. Takie rozwiązanie pozwala na szybszą i bardziej efektywną realizację celów biznesowych Klientów poprzez nawiązanie współpracy z wybraną kadrą IT w określonym czasie przy jednoczesnej długoterminowej optymalizacji kosztów projektów informatycznych.

Szukasz specjalisty/ów?

Korzyści:

zatrudnienie specjalisty z konkretnymi umiejętnościami na określony czas

brak kosztów związanych z rekrutacją

brak kosztów związanych ze szkoleniami, urlopami, okresami chorobowymi

oszczędność czasu i minimum formalności

elastyczność i możliwość szybkiego korygowania błędów

Pozostałe usługi

IT Contracting
RPO
Team Leasing
Managed Services
Scroll to Top