RPO

Recruitment Process Outsourcing jest szeroką i wielowymiarową usługą, która pozwala na scedowanie przez Klienta części procesów zatrudnienia na naszych Specjalistów. W ramach RPO kompleksowo zarządzamy procesami pozyskiwania najlepszych pracowników z rynków.

 

RPO jest usługą długofalową. Nasi Specjaliści stają się częścią organizacji Klienta, dzięki czemu standaryzują i optymalizują na jego rzecz procesy związane z procesami rekrutacyjnymi i zatrudnieniowymi. Usługa pozwala Klientowi na realne zmniejszenie kosztów przy jednoczesnym podniesieniu jakości obsługi kadrowej.

Szukasz
zespołu?

Znajdziemy dla Ciebie rozwiązanie

Zrealizowane projekty

Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu

Korzyści:

Oszczędność finansowa

Oszczędność kadrowa

Elastyczność i możliwośc dopasowania usługi do potrzeb Klienta

Dostęp do know-how dostawcy

Narzędzia po stronie dostawcy

Wsparcie zewnętrznego zespołu

BRANŻE, w których rekrutujemy

Pozostałe usługi

IT Contracting
Team Leasing
Managed Services

Managed services

Managed Services to usługa typu outsourcing będąca kolejnym rozwinięciem usług Body Leasing i Team Leasing. W ramach świadczenia usługi dostarczane są nie tylko najlepsze dostępne na rynku kompetencje w postaci wykwalifikowanych pracowników realizujących określone zadania jak w przypadku Team Leasing. Przy świadczeniu usług Managed Services Zleceniobiorca przejmuje odpowiedzialność za zarządzanie całym zespołem, a więc również za realizację obsługiwanych procesów.

Przy świadczeniu usług Managed Services Zleceniobiorca przejmuje odpowiedzialność za zarządzanie całym zespołem, a więc również za realizację obsługiwanych procesów. W umowie na świadczenie usług Managed Services definiowane są parametry świadczenia takiej usługi:
Gwarantowany poziom świadczonej usługi (SLA - Service Level Agreement), np. czasy reakcji, czas zamknięcia cyklu usługi, czas odpowiedzi na zapytanie itp​
Kluczowe parametry jakościowe (KPI - Kluczowe Wskaźniki Efektywności), np. dopuszczalny procent odstępstw od założonych parametrów SLA.​

Chcesz wiedzieć więcej?

Zrealizowane projekty

Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu

Pozostałe usługi

IT Contracting
RPO
Team Leasing

Korzyści:

outsourcing kompletnych procesów IT

brak odpowiedzialności za rekrutację oraz obsługę kadrowo-płacową pracowników

rozliczanie godzinowe (time & material) lub za zrealizowane zgłoszenie

brak potrzeby zarządzania

brak odpowiedzialności za rozwój pracowników

team leasing

Team leasing to outsourcing kompetencji, który odnosi się nie do pojedynczej osoby, jak w przypadku Body Leasingu, a do całego zespołu. Tego typu usługa jest świadczona w przypadku, gdy Zleceniodawca dąży do sprawnej realizacji określonych zadań wewnątrz swojej organizacji.

ZESPOŁY ONSITE

Usługa przeznaczona dla Klientów, w których strukturach istnieją już pracujące zespoły projektowe. Relyon IT Services w krótkim czasie wspiera brakujące kompetencje w tym modelu. Grupa Specialistów dołącza do zespołu w siedzibie Klienta i jest zarządzana przez wewnętrznego Managera lub PMa. Praca Specjalistów jest rozliczana w modelu Time & Material.

ZESPOŁY OFFSHORE

Projekt jest realizowany w siedzibie Relyon IT Services lub w jednej z dodatkowych dedykowanych lokalizacji. Współpraca z Klientem opiera się na kontakcie zdalnym. Klient ma możliwość stałego monitorowania postępu i rezultatów prac. Praca jest rozliczana w modelu Time & Material.

Szukasz
zespołu?

Znajdziemy dla Ciebie rozwiązanie

Zrealizowane projekty

Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu

Pozostałe usługi

IT Contracting
RPO
Team Leasing
Managed Services

Korzyści:

zatrudnienie specjalisty z konkretnymi umiejętnościami na określony czas

brak kosztów związanych z rekrutacją

brak kosztów związanych ze szkoleniami, urlopami, okresami chorobowymi

oszczędność czasu i minimum formalności

elastyczność i możliwość szybkiego korygowania błędów

it contracting

IT Contracting to czasowa usługa pozwalająca realizować konkretne projekty IT. Na potrzeby naszych Klientów kompletujemy wykwalifikowane zespoły Specjalistów przygotowane do realizacji najbardziej złożonych i zaawansowanych przedsięwzięć z obszaru IT w wybranych technologiach.

W ramach usługi wspieramy naszych Klientów w efektywnej realizacji zaplanowanych projektów IT w wyznaczonym przez nich czasie, bez konieczności zmiany struktury organizacji czy rekrutacji nowych pracowników. Dzięki oddelegowanym przez Relyon specjalistycznym zespołom, nasi Klienci otrzymują dostęp do najlepszych Ekspertów.
Usługa IT Contracting świadczona przez Relyon to rozwiązanie biznesowe, które optymalizuje koszty i czas realizacji projektu po stronie Klienta, pozwalając szybko i skutecznie wdrażać nowe rozwiązania.
Zapewniamy elastyczną współpracę, dzięki której nasi Klienci z sukcesem powiększają czasowo swoje zespoły Specjalistów IT, bez konieczności zwiększania ilości stałych wakatów. Takie rozwiązanie pozwala na szybszą i bardziej efektywną realizację celów biznesowych Klientów poprzez nawiązanie współpracy z wybraną kadrą IT w określonym czasie przy jednoczesnej długoterminowej optymalizacji kosztów projektów informatycznych.

Szukasz specjalisty/ów?

Korzyści:

zatrudnienie specjalisty z konkretnymi umiejętnościami na określony czas

brak kosztów związanych z rekrutacją

brak kosztów związanych ze szkoleniami, urlopami, okresami chorobowymi

oszczędność czasu i minimum formalności

elastyczność i możliwość szybkiego korygowania błędów

Pozostałe usługi

IT Contracting
RPO
Team Leasing
Managed Services
Scroll to Top