RPO

Recruitment Process Outsourcing jest szeroką i wielowymiarową usługą, która pozwala na scedowanie przez Klienta części procesów zatrudnienia na naszych Specjalistów. W ramach RPO kompleksowo zarządzamy procesami pozyskiwania najlepszych pracowników z rynków.

 

RPO jest usługą długofalową. Nasi Specjaliści stają się częścią organizacji Klienta, dzięki czemu standaryzują i optymalizują na jego rzecz procesy związane z procesami rekrutacyjnymi i zatrudnieniowymi. Usługa pozwala Klientowi na realne zmniejszenie kosztów przy jednoczesnym podniesieniu jakości obsługi kadrowej.

Szukasz
zespołu?

Znajdziemy dla Ciebie rozwiązanie

Zrealizowane projekty

Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu

Korzyści:

Oszczędność finansowa

Oszczędność kadrowa

Elastyczność i możliwośc dopasowania usługi do potrzeb Klienta

Dostęp do know-how dostawcy

Narzędzia po stronie dostawcy

Wsparcie zewnętrznego zespołu

BRANŻE, w których rekrutujemy

Pozostałe usługi

IT Contracting
Team Leasing
Managed Services
Scroll to Top