Managed services

Managed Services to usługa typu outsourcing będąca kolejnym rozwinięciem usług Body Leasing i Team Leasing. W ramach świadczenia usługi dostarczane są nie tylko najlepsze dostępne na rynku kompetencje w postaci wykwalifikowanych pracowników realizujących określone zadania jak w przypadku Team Leasing. Przy świadczeniu usług Managed Services Zleceniobiorca przejmuje odpowiedzialność za zarządzanie całym zespołem, a więc również za realizację obsługiwanych procesów.

Przy świadczeniu usług Managed Services Zleceniobiorca przejmuje odpowiedzialność za zarządzanie całym zespołem, a więc również za realizację obsługiwanych procesów. W umowie na świadczenie usług Managed Services definiowane są parametry świadczenia takiej usługi:
Gwarantowany poziom świadczonej usługi (SLA - Service Level Agreement), np. czasy reakcji, czas zamknięcia cyklu usługi, czas odpowiedzi na zapytanie itp​
Kluczowe parametry jakościowe (KPI - Kluczowe Wskaźniki Efektywności), np. dopuszczalny procent odstępstw od założonych parametrów SLA.​

Chcesz wiedzieć więcej?

Zrealizowane projekty

Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu
Opis projektu

Pozostałe usługi

IT Contracting
RPO
Team Leasing

Korzyści:

outsourcing kompletnych procesów IT

brak odpowiedzialności za rekrutację oraz obsługę kadrowo-płacową pracowników

rozliczanie godzinowe (time & material) lub za zrealizowane zgłoszenie

brak potrzeby zarządzania

brak odpowiedzialności za rozwój pracowników

Scroll to Top